Διοικούσες Επιτροπές Πανεπιστημίου Κρήτης 1973-1987

 


ΕΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΗ
14/9/1973 -19/2/1975 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.  Γ. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ

 2.  Μ.Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

 3.  Σ. ΣΚΑΡΑΒΕΛΑΣ

 4.  Δ. ΚΑΤΑΚΗΣ

 5.  Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

19/2/1975 -18/2/1976 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μ.Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

ΜΕΛΗ

 1.  ΕΜΜ. ΔΡΕΤΑΚΗΣ

 2.  ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

 3.  ΔΗΜ.ΚΑΤΑΚΗΣ

 4.  Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

18/2/1976 - 3/5/1976 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.  Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

 2.  ΔΗΜ. ΚΑΤΑΚΗΣ

 3.  ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

 4.  Γ. ΜΕΡΙΚΑΣ

 5.  ΧΑΡ. ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ

3/5/1976 - 21/3/1980 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.  M. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

 2.  ΔΗΜ. ΚΑΤΑΚΗΣ

 3.  ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

 4.  ΔΗΜ. ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

 5.  ΧΑΡ. ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ

21/3/1980 - 13/11/1981 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.  Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ

 2.  ΔΗΜ. ΚΑΤΑΚΗΣ

 3.  ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

 4.  ΧΑΡ. ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ

 5.  ΣΠΥΡ. ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 6.  Γ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

 7.  ΠΑΝ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 8.  ΝΙΚ. ΦΩΤΑΚΗΣ

 9.  ΝΙΚ. ΑΡΤΕΜΑΔΗΣ

10.  ΟΡ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ

11.  Ι. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

12.  ΑΘ. ΚΩΣΤΙΚΑΣ

13.  Γ. ΚΑΝΔΥΛΗΣ

13/11/1981 - 27/5/1983 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.  ΓΡ. ΣΗΦΑΚΗΣ

 2.  Γ. ΡΟΥΣΣΑΣ

 3.  Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 4.  Ε. ΚΟΥΝΙΑΣ

 5.  ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

 6.  Φ. ΚΑΦΑΤΟΣ

 7.  Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 8.  Λ. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ

 9.  Α. ΦΑΤΟΥΡΟΣ

10.  ΕΜ. ΚΑΡΕΛΗΣ

11.  ΕΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ

12.  Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ

13.  Κ. ΣΦΑΓΓΟΣ

27/5/1983 -13/5/1985 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.  ΓΡ. ΣΗΦΑΚΗΣ

 2.  Γ. ΡΟΥΣΣΑΣ

 3.  Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 4.  Ε. ΚΟΥΝΙΑΣ

 5.  ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

 6.  Φ. ΚΑΦΑΤΟΣ

 7.  Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 8.  Λ. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ

 9.  Β. ΣΚΟΥΡΗΣ

10.  ΕΜ. ΚΑΡΕΛΗΣ

11.  ΧΡ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ

12.  Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ

13.  Κ. ΣΦΑΓΓΟΣ

13/5/1985 - 2/1/1987 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.  ΓΡ. ΣΗΦΑΚΗΣ

 2.  ΒΑΣ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

 3.  Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 4.  Ε. ΚΟΥΝΙΑΣ

 5.  ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

 6.  Φ. ΚΑΦΑΤΟΣ

 7.  Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 8.  Α. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ

 9.  Β. ΣΚΟΥΡΗΣ

10.  ΕΜ. ΚΑΡΕΛΗΣ

11.  ΧΡ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ

12.  Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ

13.  Κ. ΣΦΑΓΓΟΣ

2/1/1987 - 31/8/1987 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.  Β. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

 2.  Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 3.  Ε. ΚΟΥΝΙΑΣ

 4.  ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

 5.  Φ. ΚΑΦΑΤΟΣ

 6.  Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 7.  Λ. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ

 8.  Β. ΣΚΟΥΡΗΣ

 9.  ΕΜ. ΚΑΡΕΛΗΣ

10.  ΧΡ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ

11.  Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ

12.  Κ. ΣΦΑΓΓΟΣ

13/11/81 - 2/1/1987

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)