Βραβεία ερευνητών

University of Crete Researcher Awards

 

 

Το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε μια σειρά ερευνητικών βραβείων το 2013 για την αναγνώριση και προώθηση της εξαιρετικής εργασίας (1) από νέους ερευνητές και (2) από ακαδημαϊκό προσωπικό (312η Σύγκλητος 21.03.2013). Αυτές οι πρωτοβουλίες ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της δέσμευσης του Πανεπιστημίου στη διαδικασία της Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές (HRS4R). Η σειρά βραβείων έρευνας του Πανεπιστημίου επαναπροσδιορίστηκε και ανανεώθηκε το 2021 (454η Σύγκλητος 18-02-2021, ΦΕΚ 3295/26-07-2021). Υπάρχουν τώρα δύο βραβεία (με χρηματικά έπαθλα) για νέους ερευνητές και δύο τιμητικά βραβεία για μέλη ΔΕΠ

 

 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Το βραβείο απευθύνεται σε νέους ερευνητές (μέχρι πέντε έτη μετά την απόκτηση του Διδακτορικού τους), οι οποίοι εργάζονται ή εργάστηκαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως Ερευνητές για διάστημα δυο τουλάχιστον ετών.  Οι υποψήφιοι μπορεί να έχουν οποιαδήποτε υπηκοότητα και να απέκτησαν το Διδακτορικό τους σε οποιαδήποτε χώρα. Σκοπός του βραβείου είναι να τιμήσει τον νέο ερευνητή που διέπρεψε ερευνητικά κατά τη μεταδιδακτορική έρευνά του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το βραβείο απονεμήθηκε στους κ.κ.:

  • Βασίλειος Νικολάου, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
  • Σταμάτιος Παπαδάκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
  • Βιργινία Πανοπούλου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
  • Ιωάννης Λιοδάκης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
  • Αλέξανδρος Κατσιγιάννης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
  • Αικατερίνη Κούτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
  • Ισμήνη Καρακασιλιώτη για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
  • Λυκούργος Μπουγάς για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
  • Ιωάννης Ιατράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013
  • Νικόλαος Κυριαζής για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το βραβείο απευθύνεται σε Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης που υποστήριξαν τη Διδακτορική Διατριβή τους στο Πανεπιστημίου Κρήτης ως και δύο έτη πριν από την προθεσμία υποβολής προτάσεων για το βραβείο. Σκοπός του βραβείου είναι να τιμήσει τον Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνέγραψε την άριστη Διδακτορική Διατριβή.

Το βραβείο απονεμήθηκε στους κ.κ.:

Αριστέα Μαυρογιάννη, για το έτος 2023
Ραφαήλ Σκαλίδη, για το έτος 2023
Εμμανουήλ Σοφιαδή, για το έτος 2022

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το βραβείο «Έρευνας» απευθύνεται στα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  που υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Σκοπός του είναι να τιμήσει μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, που συνδέουν ενεργά την έρευνά τους με την κοινωνία, αναπτύσσοντας δραστηριότητα η οποία ωφελεί το κοινωνικό σύνολο.

Το βραβείο απονεμήθηκε στους κ.κ.:

Ηλία Κυρίτση, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, για το έτος 2023
Αικατερίνη Αντωνίου, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής,  για το έτος 2022

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το βραβείο απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός του είναι να τιμήσει μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, που συνδέουν ενεργά την έρευνά τους με την κοινωνία, αναπτύσσοντας δραστηριότητα η οποία ωφελεί το κοινωνικό σύνολο. 

Το βραβείο απονεμήθηκε στους κ.κ.:

Βασίλειο Χαρμανδάρη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, για το έτος 2023
Χρήστο Λιονή, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής,  για το έτος 2022.

 

Στις προκηρύξεις των παραπάνων βραβείο προσδιορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.

Για πληροφορίες στο vraveia@uoc.gr

 

Η διατριβή μου σε 3 λεπτά - 3MT Three Minute Thesis

Ο διαγωνισμός με τίτλο: «Η διατριβή μου σε 3 λεπτά» απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης και στοχεύει στην παρουσίαση της κεντρικής ερευνητικής ιδέας τη διδακτορικής διατριβής, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπό της με σαφήνεια και απλότητα μέσα σε 3 λεπτά. Ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να εξηγήσει την ερευνά του στο ευρύ κοινό και να αλληλεπιδράσει μαζί του. Ο διαγωνισμός βασίζεται σε μία ιδέα που αναπτύχθηκε το 2008 από το Πανεπιστήμιο του Queensland, στην Αυστραλία και που σύντομα υιοθετήθηκε από 900 πανεπιστήμια σε περισσότερες από 85 χώρες παγκοσμίως. Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2019.

 

  3Mt

 

MT

 

 

Αποτελέσματα διαγωνισμού «Η διατριβή μου σε 3 λεπτά» έτους 2019

Αποτελέσματα διαγωνισμού «Η διατριβή μου σε 3 λεπτά» έτους 2022

Αποτελέσματα διαγωνισμού «Η διατριβή μου σε 3 λεπτά» έτους 2023

 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)