Κανονισμοί

Κανονισμός Λειτουργίας Μηχανισμού Διαχείρισης Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών και Φοιτητριών

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Δεοντολογίας του  Πανεπιστημίου Κρήτης

Κανονισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του Ιδρύματος για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κώδικας Δεοντολογίας της Έρευνας

Κανονισμός Διάθεσης Προϊόντων για τη «Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας»

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

Kανονισμός Χρηματοδότησης – Εσωτερικός Κανονισμός Συστήματος Αξιολόγησης Έρευνας

Κανονισμός Υποτροφιών

Διαδικασία για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Επιστημονικών Συμβουλευτικών Επιτροπών

Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εσωτερικός Κανονισμός Φοιτητικών Κατοικιών

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.)

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Ηρακλείου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πολιτιστικού Στεκιού

Εσωτερικός Κανονισμός Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κανονισμός για τη μεταδιδακτορική έρευνα

Καθορισμός Μητρώου Μεταδιδακτορικών

Ακαδημαϊκός Επισκέπτης

Κανονισμός Ακαδημαϊκού Επισκέπτη

Καθορισμός Μητρώου Ακαδημαϊκών Επισκεπτών

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)