Στοιχεία και αριθμοί

msc

Οικονομικά Στοιχεία

 

economic

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 31/5/2021

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 30/4/2021

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 31/3/2021

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 28/2/2021

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2021 - 31/1/2021

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/12/2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 30/11/2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/10/2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 30/9/2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/8/2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/7/2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 30/6/2020

Οικονομικό Έτος 2020 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2020 - 31/5/2020

Οικονομικό Έτος 2019 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2019 - 31/12/2019

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/5/2018 - 31/12/2018

Οικονομικό Έτος 2018 Εκτέλεση Προϋπολογισμού από 1/1/2018 - 30/4/2018

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)