Επικοινωνία

Επικοινωνία

Γραμματεία Πρυτανείας:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:: secretary@rector.uoc.gr,     

rethsecr@uoc.gr (Ρέθυμνο)

  • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pr@uoc.gr

  • Τμήμα Πρωτοκόλλου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protokol-uoc@uoc.gr

  • Για να δείτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο του Πανεπιστημίου πατήστε εδώ
  • Για να δείτε το  Ερευνητικό Ευρετήριο  πατήστε; Ερευνητικό Ευρετήριο
  • Για να δείτε τα Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης πατήστε εδώ  
  • Για να δείτε το  Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών  πατήστε εδώ


Ταχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Ταχ. Κώδικας: ΤΚ 74 150 Γάλλος Ρεθύμνου

Ρέθυμνο

Ταχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο:

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου
Ταχ. Κώδικας: ΤΚ 70 013 Βασιλικά Βουτών

Ηράκλειο

------

 

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 


Επικοινωνία για προτάσεις βελτίωσης | email: webmaster@uoc.gr 

Επικοινωνία με ομάδα ενημερώσης της ιστοσελίδας  - επικαιροποίηση περιεχομένου | email:content@uoc.gr

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)