Προσβασιμότητα

Εξωτερικά υπάρχουν ειδικές προσβάσεις ΑμΕΑ σε όλα τα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης Βουτών του ΠΚ.

 

Εσωτερικά, εκτός της κατακόρυφης διακίνησης μέσω των κοινών ανελκυστήρων, έχουν:

1.   στο κτήριο της Ιατρικής υπάρχουν ειδικές μηχανοκίνητες ράμπες πρόσβασης στα Αμφιθέατρα διδασκαλίας.

2.   στο κτήριο της Φυσικής - Βιολογίας υπάρχει ειδική κατακόρυφη πρόσβαση μεταξύ του ισογείου και του ημιορόφου.

3.    στα κτήρια Χημείας, Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών υπάρχουν εξωτερικές προσβάσεις στα Αμφιθέατρα διδασκαλίας, ενώ στα νέα κτήρια των Μαθηματικών και της Επιστήμης Υπολογιστών έχουν προβλεφθεί κενά έδρανα για χρήση ΑμΕΑ και στο ανώτερο επίπεδο των Αμφιθεάτρων διδασκαλίας.

4.   Υπάρχει άμεση προσβασιμότητα σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας όλων των Τμημάτων.

5.   Υπάρχει δυνατότητα αυτομάτου ανοίγματος εισόδου μόνο στα κτήρια της Ιατρικής, των Μαθηματικών και της Πρυτανείας.

 

Σε σχέση με το παραπάνω σημείο 3 πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει κάλυψη προστασίας  της διαδρομής (έξοδος από το κτήριο – είσοδος στο Αμφιθέατρο) από την βροχή στις εξωτερικές εισόδους (επίπεδο δαπέδου) των Αμφιθεάτρων και θα πρέπει να δημιουργηθεί.

 

 Σε όλα τα κτήρια υπάρχουν ειδικά WC για ΑμΕΑ. Σε κανένα από τα WC ΑμΕΑ δεν υπάρχουν τα υποδεικνυόμενα από το σχετικό ΦΕΚ «μπαταρία τύπου ντους»,  «σύστημα κλήσης κινδύνου» και χαμηλές κρεμάστρες.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)