Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι προσφέρουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου πληροφορίες και βοήθεια για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους. Τα Τμήματα ορίζουν έναν Ακαδημαϊκό Σύμβουλο για κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια που εγγράφεται σε αυτό.

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι διδάσκοντες του Τμήματος που, μέσα από συζήτηση, μπορούν να βοηθήσουν τον φοιτητή ή την φοιτήτρια σε ακαδημαϊκά θέματα, όπως η επιλογή μαθημάτων ή κατευθύνσεων, η διαχείριση προβλημάτων με το πρόγραμμα σπουδών και η διασαφήνιση αποριών που μπορεί να υπάρχουν σε σχέση με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Τμήμα.  Επίσης, λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε φοιτητές και υπηρεσίες του Ιδρύματος, όπως η Φοιτητική Μέριμνα, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών των φοιτητών.

Είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να γνωρίζουν τον/την Σύμβουλο καθηγητή τους και να έχουν τουλάχιστον μία συνάντηση μαζί του/της, κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι γραμματείες των Τμημάτων ενημερώνουν τους νεοεισαχθέντες φοιτητές κατά την εγγραφή τους, αλλά και όλους τους φοιτητές καθ’ όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, για το όνομα και τον τρόπο επικοινωνίας με τον/την  Ακαδημαϊκό τους Σύμβουλο.

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)