Βραβείο «Ελισάβετ Καραμίντζου»

Το βραβείο Ελισάβετ Καραμίντζου θεσπίστηκε βάσει της 468/16-09-2021 απόφασηςτης Συγκλήτου.

Δικαιούχοι

Οι τρεις πρώτοι σε βαθμολογία πτυχιούχοι κάθε Τμήματος του ΠανεπιστημίουΚρήτης, εφόσον δεν έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών του οικείουΤμήματος για τη λήψη του πτυχίου, αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της δωρεάς. Συγκεκριμένα, λαμβάνουν οπρώτος €500.00, ο δεύτερος €400.00 και ο τρίτος €300.00.

Η απονομή του βραβείου γίνεται κατά την ορκωμοσία του Ιουλίου. Οι δικαιούχοι,την ημέρα της αποφοίτησης, λαμβάνουν τιμητικό δίπλωμα.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)