register image
register image
register image
register image
register image
register image

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ενιαίο Πληροφορικό Περιβάλλον Διαχείρισης Φοιτητολογίου (Ε.Π.ΔΦ)
Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αίτησης για Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+
ΜΟΔΙΠ

Δικτυακές Υπηρεσίες

Ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων
Απομακρυσμένη πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής και Συνεργατικής Μάθησης

Ηλεκτρονικά μαθήματα
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Υπηρεσίες Βίντεο

Κεντρικές Υπηρεσίες Βίντεο
Μετάδοση Βίντεο μέσω διαδικτύου
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΕΔΕΤ
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης - Helpdesk
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)