Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο «INGENIUM»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης Erasmus+ 2022 για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στις 27 Ιουλίου, προσθέτοντας τέσσερις νέες συμμαχίες στα 40 υφιστάμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι μέλος ενός από αυτά τα νέα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, της συμμαχίας «INGENIUM», η οποία επιλέχθηκε να λάβει προϋπολογισμό έως 14,4 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η ευρωπαϊκή συμμαχία INGENIUM, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Οβιέδο, περιλαμβάνει 10 πανεπιστήμια που εκτείνονται σε όλη την ήπειρο, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. Η Συμμαχία υποστηρίζεται από μια μεγάλη ομάδα συνδεδεμένων οργανισμών, η οποία στην Κρήτη περιλαμβάνει την Περιφέρεια Κρήτης, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Χάρτης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Η Συμμαχία αντικατοπτρίζει την διαφορετικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς ποικίλει ως προς το περιβάλλον, το πολιτιστικό υπόβαθρο, την οργάνωση και τα θεσμικό πλαίσιο. Αυτή η ποικιλομορφία θεωρείται ως δύναμη για την ανάπτυξη συμπληρωματικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων για ένα ολοκληρωμένο «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο» που περιλαμβάνει 10 πανεπιστημιουπόλεις σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας τις ευκαιρίες που ανοίγονται στους 172.000 φοιτητές και το 9200 επιστημονικό προσωπικό της Συμμαχίας. Η φιλοδοξία της Συμμαχίας είναι να αναπτύξει συνέργειες που θα προωθήσουν πρωτοποριακές και διεπιστημονικές ερευνητικές και ακαδημαϊκές συνεργασίες και να αναπτύξει καινοτόμες ψηφιακές παιδαγωγικές και τεχνολογίες. Η παιδαγωγική καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η συμπερίληψη και η βιωσιμότητα θα είναι βασικοί τομείς δραστηριότητας.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση και τον συντονισμό του ενιαίου ψηφιακού χώρου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM. Αυτό εμπλέκει όλους τους εταίρους της Συμμαχίας στη συγκέντρωση δυνάμεων, ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι δυνατότητες για «αναβάθμιση» των ψηφιακών ικανοτήτων και να εκπληρωθεί η δέσμευση της Συμμαχίας για στρατηγικές αντιμετώπισης της ψηφιακής φτώχειας και δίκαιης πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και εμπειρίες του INGENIUM.

Μαζί ως κοινοπραξία, τα πανεπιστήμια μας θα εργαστούν για να επιδιώξουν το κοινό όραμα για το ποιά θα πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά τη μεθοδολογία διδασκαλίας, την διεπιστημονικότητα, την έρευνα και την δέσμευση για κοινωνική ανάπτυξη. Η συμμαχία «INGENIUM» είναι σταθερά δεσμευμένη στην οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπου θα προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα διεθνών ευκαιριών για φοιτητές, ερευνητές, προσωπικό και ενδιαφερόμενους περιφερειακούς φορείς.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)