«Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκπροσώπων Ακαδημαϊκών Τμημάτων στην Επιτροπή, λόγω λήψης επιστημονικών αδειών, κ.ά.»

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο: 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)