Το Πανεπιστήμιο Κρήτης για μια ακόμα χρονιά κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσά στα Ελληνικά ΑΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης για μια ακόμα χρονιά κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσά στα Ελληνικά ΑΕΙ, όπως αποδεικνύεται από την κατανομή της χρηματοδότησης για το 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΑΙΘ, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση με 2.406 μόρια μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Η συγκεκριμένη μοριοδότηση δε λαμβάνει υπόψη της τη συνολική επίδοση του Ιδρύματος και  επηρεάζεται από το μέγεθος του κάθε Ιδρύματος.

 

Τα αποτελέσματα της κατανομής,  δικαιώνουν την επιλογή του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις ενότητες της «Διασύνδεσης με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης» και της «Διεθνοποίησης». Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει την δεύτερη θέση με 732 μόρια στην κατηγορία της διασύνδεσης με την κοινωνία,  αναδεικνύοντας την προσήλωση στους στρατηγικούς στόχους που έχει υιοθετήσει.

 

Η σημαντική διάκριση αποτυπώνει την δυναμική του Ιδρύματος  καθώς και τη διαρκή προσπάθεια του προσωπικού και των φοιτητών του στην ανάδειξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τόσο στον εγχώριο όσο και στο διεθνή χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και στοχεύουμε πάντα στην αριστεία στην έρευνα και εκπαίδευση, στην ουσιαστική σύνδεση με την κοινωνία και στον διεθνή προσανατολισμό.

 

 

                                                                                                                                             Από την Πρυτανεία του ΠΚ

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)