Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης υπογράφει το Consortium Agreement του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, υπέγραψε το Consortium Agreement του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου INGENIUM, επισφραγίζοντας έτσι και επίσημα, την ένταξη του Ιδρύματος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο INGENIUM.
Το INGENIUM ήταν ένα από τα τέσσερα νέα πανεπιστήμια που επελέγησαν να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή του Πανεπιστήμιου Κρήτης δημιουργεί νέες προοπτικές και ευκαιρίες για τους φοιτητές του αλλά και για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες:

INGENIUM

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)