22η συνάντηση του Δικτύου των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσω του γραφείου Πρακτικής Άσκησης διοργανώνει την 22η συνάντηση του Δικτύου των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) των ΑΕΙ της Ελλάδας την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023. Η συνάντηση, που υποστηρίζεται και από την Οριζόντια Δράση των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης ΑΕΙ, θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Ατλαντίς στο Ηράκλειο.

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό για τα Πανεπιστήμια της Χώρας και δίνει την δυνατότητα σε χιλιάδες φοιτήτριες και φοιτητές να έχουν μια πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

 

Στην συνάντηση θα συμμετέχουν, εκπροσωπώντας τα 24 Πανεπιστήμια της Ελλάδας, οι ιδρυματικά υπεύθυνοι των αντίστοιχων Γραφείων Πρακτικής Άσκησης, στελέχη των γραφείων ΠΑ, στελέχη των ΕΛΚΕ αλλά και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Αν και το Δίκτυο των ΓΠΑ αποτελεί άτυπο όργανο, οι αποφάσεις του αποτελούν διαχρονικά οδηγό για την πολιτεία σε θέματα που αφορούν την πρακτική άσκηση, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον καθορισμό του αλγόριθμου κατανομής της χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Από τον Μάϊο του 2022 την δράση του δικτύου συντονίζει ως προεδρεύων ο κ. Δημήτρης Παπάζογλου, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Η 22η Συνάντηση των Γ.Π.Α. διοργανώνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης  στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023  στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5184534,  που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)