Λ. Οικονόμου 'EΠΙΣΤΗΜΗ: Γιατί πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ και όχι το Μεξικό;'

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
19/12/2022'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Δευτέρα 19/12/2022, 7μμ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και διαδικτυακά ( https://uoc-gr.zoom.us/j/87214680191?pwd=NzlGN21HZGwvY2w5SkpsQjBpWVVlUT09)

Ομιλητής: Λευτέρης Οικονόμου, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τίτλος: "EΠΙΣΤΗΜΗ: Γιατί πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ και όχι το Μεξικό;"

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/15-12/Οικονομου.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)