Διάλεξη: Κώστας Παναγιωτάκης, 'Ο Αριστοφάνης στη Ρώμη'

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
13/12/2022'
'
Τοποθεσία Αίθουσα 3 - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο

Κώστας Παναγιωτάκης

University of Glasgow

'Ο Αριστοφάνης στη Ρώμη'

Τρίτη 13/12/2022, ώρα 19:00,

Αίθουσα 3, Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο προπτυχιακών μαθημάτων

που λαμβάνουν χώρα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)