'Η φύση, και ιδίως τα ζώα, έχουν άραγε εγγενή αξία;'

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 08/12/2022
Τοποθεσία Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νομική Σχολή

Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

Διάλεξη του

 κυρίου Κωνσταντίνου Σταμάτη,
Καθηγητή Φιλοσοφίας του Δικαίου
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

με θέμα:

"Η φύση, και ιδίως τα ζώα, έχουν άραγε εγγενή αξία;"


Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 18.00

Aίθουσα Σ1
Τμήματος Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών

Με φυσική παρουσία, και διαδικτυακά με εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://ww2.fks.uoc.gr/f/a-stamatis20221208

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)