'Εις μνήμην Ι. Καμπίτση': Παύλος Σφυρόερας, 'Το Τείχος των Αχαιών: Θυσία, Ηρωϊκή Λατρεία, και Ποιητικό Κλέος στην 'Ιλιάδα''

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
02/11/2022'
'
Τοποθεσία Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Ετήσια διάλεξη “Εις μνήμην Ι. Καμπίτση”

Παύλος Σφυρόερας
(Middlebury College)

Το Τείχος των Αχαιών:
Θυσία, Ηρωϊκή Λατρεία, και Ποιητικό Κλέος στην Ιλιάδα


Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, ώρα 19:15

Αμφιθέατρο Γ' - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

Για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της εκδήλωσης

απαιτείται εγγραφή στον σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvc-qqqzwtE9ZlVphtTfK-0cyXTk5k85QY
Μετά την εγγραφή θα αποσταλούν μέσω email
πληροφορίες για το τρόπο παρακολούθησης.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)