Ιnternational Conference ASSET2022, 27-29 October 2022 | Dept of Economics, UoC

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
27/10/2022 - 29/10/2022
'
'
Τοποθεσία Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

International Conference ASSET2022

43rd Annual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists October 27 – 29, 2022 Department of Economics, University of Crete Rethymno, Gallos University Campus

 Keynote speakers:

Helmut Bester, Freie Universität, Berlin (Murat Sertel Lecture) Costas Arkolakis, Yale University, USA (Vilfredo Pareto Lecture)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου:
 http://asset.soc.uoc.gr/

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/25-10/ASSET2022_27-29-October.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)