1η Διατομεακή διημερίδα Τμήματος Φιλολογίας Παν/μίου Κρήτης

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
22/10/2022 - 23/10/2022
'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/89739407320

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2022/10-10/Φυλλάδιο.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2022/10-10/Πρόγραμμα.pdf

 

http://news.uoc.gr/news/2022/10-10/Αφίσα.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)