Πρόσκληση Ορκωμοσίας- Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Πτυχίων του Τμήματος Χημείας

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
28/07/2022'
'
Τοποθεσία Αμφιθέατρο Ν. Πετρίδη, Ηράκλειο

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/21-07/Orkomosia_7-2022.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)