Ορκωμοσία αποφοίτων και απονομή Πτυχίων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
29/07/2022'
'
Τοποθεσία Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο

Ορκωμοσία και απονομή πτυχίων στους νέους διδάκτορες, αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 7.00 μ.μ. στο υπαίθριο αμφιθέατρο της Σχολής.

 

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική Πρόσκληση:

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)