Διαδικτυακή ενημέρωση σε υποψήφιους φοιτητές/τριες από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
25/07/2022'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες σε διαδικτυακή συνάντηση την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, 11:00-13:00 π.μ. Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των υποψηφίων φοιτητών/τριών για τις σπουδές που προσφέρει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ευκαιρίες που θα έχουν επιλέγοντας να σπουδάσουν σε αυτό.....

 

Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά αρχεία:

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)