Εκδήλωση αναγνώρισης της ιδιαίτερα σημαντικής χορηγίας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» προς το Αστεροσκοπείο Σκίνακα

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
09/06/2022'
'
Τοποθεσία Αμφιθέατρο - ΙΤΕ, Ηράκλειο

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/31-05/inv_FINAL.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)