Τρόποι Στήριξης και Ενδυνάμωσης της Ψυχικής Υγείας των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης: Εμπειρία και καλές πρακτικές από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EMBRACE HE

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
31/05/2022'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο

EMBRACE Higher Education

Enabling Mental Health Benefits: Resilience, Achievement, Competences and Engagement in improved Higher Education policy and practice for student well being

θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακή εκδήλωση του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00μμ-7:30μμ.

με τίτλο:

Τρόποι Στήριξης και Ενδυνάμωσης της Ψυχικής Υγείας των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Εμπειρία και καλές πρακτικές από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EMBRACE HE


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσβλέπει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φοιτητών, αξιοποιώντας το μέγιστο από την εμπειρία τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων ζωής μέσω της συμμετοχής τους σε ακαδημαϊκές, κοινωνικές, και δημιουργικές δραστηριότητες τόσο στην κοινότητα του Πανεπιστημίου όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) το σχεδιασμό δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών για την αύξηση της ψυχικής του ευημερίας, και β) την παροχή εκπαίδευσης, εργαλείων, πηγών και πολιτικών για το ακαδημαϊκό προσωπικό αλλά και τους πανεπιστημιακούς φορείς που παρέχουν στήριξη στους φοιτητές.

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/17-05/Embrace_RegionalEvent.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)