Δομή Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης | Virtual Career Event με την Netcompany Intrasoft

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 17/05/2022
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Netcompany Intrasoft διοργανώνουν online εκδήλωση καριέρας

την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 ώρα 2:00μμ

για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήματα: Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και Φυσικής).

Για περισσότερες πληροφορίες, το Πρόγραμμα, τους ομιλητές αλλά και για να κάνετε εγγραφή στην εκδήλωση και στις 1-1 συναντήσεις συνδεθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://events.zoom.us/ev/DIp0JAmpTUoAx16W9QAAFgAAALwHd6in9_4OC7hir1yCjsdObEyhMuuliAL6eF2pWSoU1QwOjoD3~AGqNlWVJ8D5OGdY7QPMlQIi9wLfJ6c27m4aYnc0?lmt=1652439075000

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)