'Νεανικός ακτιβισμός ενάντια σε δικτατορικά καθεστώτα'

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 16/05/2022
Τοποθεσία Ηράκλειο, Ηράκλειο

«Νεανικός ακτιβισμός ενάντια σε δικτατορικά καθεστώτα»
Free your Mind – Δημόσια Εκδήλωση
Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης  - ΕΚΙΜ
με φυσική παρουσία και διαδικτυακά
 
Σύνδεσμος διαδικτυακής πλατφόρμας και δωρεάν εγγραφής:
https://us06web.zoom.us/j/81092462122
 

Ομάδα Έργου FYM της ΕΚΙΜ & Ομάδα Έργου FYM του ΚΕΜΕ-ΠΚ

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)