Διεπιστημονικό Σεμινάριο ΣΚΕ | Η νέα γενιά στην εποχή των διαδοχικών κρίσεων | 3η Εισήγηση

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
09/05/2022'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Παρακαλούμε δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)