2η Συνάντηση | Συνομιλώντας με τα αρχαία κείμενα

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
13/04/2022'
'
Τοποθεσία Αίθουσα 1 - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο

Το Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών σε συνεργασία με τον Τομέα Κλασικών Σπουδών διοργανώνει τη δεύτερη συνάντηση του κύκλου ‘Συνομιλώντας με τα αρχαία κείμενα’. Στόχος είναι ο διάλογος μαθητών και φοιτητών, ο οποίος συντονίζεται κάθε φορά από ένα μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ και την/τον καθηγήτριας/καθηγητή του προσκεκλημένου σχολείου. Κάθε μία ομάδα θα αναλάβει να προετοιμάσει και να συζητήσει ένα ή περισσότερα του ενός κείμενα σε μετάφραση. Η συζήτηση, που θα εκκινεί από το κείμενο, θα έχει βιωματικό χαρακτήρα, θα αποθαρρύνει πλήρως την διαμεσολαβημένη προσέγγιση και θα είναι ανοιχτή στο κοινό διαδικτυακά και με φυσική παρουσία όποτε είναι δυνατόν.

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/08-04/Συνομιλώντας_με_τα_αρχαία_κείμενα.pdf

 

 

Η δεύτερη συνάντηση θα γίνει με φυσική παρουσία στις 13 Απριλίου. 

 

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)