13ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής ΠΚ - ΙΤΕ - ΚΕΜΕ | 'Host–microbe interactions in early life'

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
06/04/2022'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Το 13ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής ΠΚ- ΙΤΕ - ΚΕΜΕ για το έτος 2022, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06/4/2022, στις 3.00 - 4.00 μμ,

Ομιλήτρια: Ελένη Βεργαδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή ΠΚ

Θέμα: "Host–microbe interactions in early life"

 

Το link για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι:

https://zoom.us/j/95222166701

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/01-04/VergadiAnnouncement_Research_Seminar.pdf

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)