'ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ' | Εργ. Κλασικών Σπουδών, Τομέας Κλασικών Σπουδών Τμ. Φιλολογίας Π.Κ.

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
02/04/2022'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

Το Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών σε συνεργασία με τον Τομέα Κλασικών Σπουδών διοργανώνει 4-6 συναντήσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 με γενικό θέμα ‘Συνομιλώντας με τα αρχαία κείμενα’. Στόχος είναι η συμμετοχή ενός μέλους ΔΕΠ/ΕΔΙΠ_ΤΚΣ, λίγων φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών), μιας/ενός καθηγήτριας/καθηγητή της ΜΕ, και λίγων μαθητών της Μέσης Εκπαίδευσης. Κάθε μία ομάδα θα αναλάβει να προετοιμάσει και να συζητήσει ένα ή περισσότερα του ενός κείμενα σε μετάφραση. Η συζήτηση αυτή που θα εκκινεί από το κείμενο, θα έχει βιωματικό χαρακτήρα, θα αποθαρρύνει πλήρως την διαμεσολαβημένη προσέγγιση και θα είναι ανοιχτή στο κοινό διαδικτυακά και με φυσική παρουσία όποτε είναι δυνατόν.

 

Η πρώτη συνάντηση είναι στις 2 Απριλίου.

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/31-03/πρόσκληση.pdf

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)