ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
24/03/2022'
'
Τοποθεσία Αμφιθέατρο Ν. Πετρίδη, Ηράκλειο
 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)