Τελετή Ορκωμοσίας Ιατρικής Σχολής

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
30/03/2022'
'
Τοποθεσία Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Ηράκλειο

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/22-03/Πρόσκληση_30-03-2022.pdf

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)