“Στρατηγική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας για Νεοφυείς εταιρείες και Τεχνοβλαστούς“

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
14/02/2022 - 16/02/2022
'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει σεμινάριο με θέμα “Στρατηγική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας για Νεοφυείς εταιρείες και Τεχνοβλαστούς“.

Διδάσκουσα είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια του Πάντειου Πανεπιστημίου Δρ. Αικατερίνη Σιδερή.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στις 14, 15, 16, 21 και 22 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30 – 21:00 (για τα στοιχεία σύνδεσης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα κα Σιδερή στο mail: aik.sideri@panteion.gr).

Περιγραφή μαθήματος:
Business management requires understanding Intellectual Property (IP) rights both as a value creation mechanism and as part of a good risk management plan. The course offers an understanding of the ways patents, copyright, trademarks and designs can be used as a strategic tool according to the market and the technology in question. The student is introduced to ways of calculating the business value of IP, and understand the main information in a patent, trademark and design document. They are expected to understand when and why a business may seek IP protection, how the existence of third party IP may affect business plans, and how to structure IP business deals. The course is taught through case studies and students are expected to engage in interactive presentations.

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)