Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα | «Μαθαίνοντας και Διδάσκοντας για την Κλιματική Αλλαγή»

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 31/01/2022
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά αρχεία:

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)