2ο Μέρος 3ης Συνεδρίας Training of the Trainers (ΤotT) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
08/12/2021'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/03-12/Training_of_the_Trainers_an3_part2.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)