Διάλεξη: Ανδρέας Σεραφείμ, 'Η πιο γνωστή μας άγνωστη ρητορική. Τεχνικές πειθούς στην αρχαία και σύγχρονη πολιτική και δικανική επικοινωνία'

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 30/11/2021
Τοποθεσία Αμφιθέατρο Α' Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |Τομέας Κλασικών Σπουδών

Διάλεξη: Ανδρέας Σεραφείμ
(Ακαδημία Αθηνών)

"Η πιο γνωστή μας άγνωστη ρητορική.
Τεχνικές πειθούς στην αρχαία και σύγχρονη
πολιτική και δικανική επικοινωνία"

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021, 18:30

Αμφιθέατρο Α
Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)