Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Πτυχίων Τμήματος Φυσικής του ΠΚ

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
19/11/2021'
'
Τοποθεσία Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Ηράκλειο

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/18-11/Πρόσκληση_Ορκωμοσίας_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ_2021.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)