Διεπιστημονικό Συνέδριο KEME-ΠΚ | «Νεολαία και Αντίσταση στη Δικτατορία εντός Ελλάδας (1967-74) και διεθνώς: Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών»

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 19/11/2021 - 20/11/2021
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Διεπιστημονικό Συνέδριο KEME-ΠΚ | «Νεολαία και Αντίσταση στη Δικτατορία εντός Ελλάδας (1967-74) και διεθνώς: Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών»

19-20 Νοεμβρίου 2021

Για να παρακολουθήσετε το συνέδριο, παρακαλούμε εγγραφείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://fym.keme.uoc.gr/en/registration/

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης:https://www.uoc.gr/announce/kemepkdiepisthmoniko.html

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)