10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ΄ Αρωγή» | Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο του ΠΚ

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
18/10/2021 - 19/10/2021
'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Το "Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο του ΠΚ" ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 10ο Πανελλήνιου Συνέδριου Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας «Επ΄ Αρωγή», που οργανώνεται από το "Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης" στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2021 (δελτίο τύπου http://www.pronoianet.gr/3022-2/).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του "Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης" με το "Εργαστήριο Μελετών για το Κοινωνικό Φύλο του ΠΚ".

Αρχεία

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)