29ο Ερευνητικό Σεμινάριο

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 29/09/2021
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Το 29ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ, την Τετάρτη 29/09/2021, στις 3.00 - 4.00 μμ,

Ομιλητής: Χαράλαμπος Σπηλιανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής  Μοριακής Βιολογίας & Επιγενετικής, Τμήμα Βιολογίας ΠΚ, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Θέμα: " (Από)Ρύθμιση της γονιδιωματικής οργάνωσης των Τ λεμφοκυττάρων και (αυτο)ανοσία"

Το link για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι: https://zoom.us/j/95222166701

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/24-09/Spilianakis_Announcement_Research_Seminar.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)