28ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
22/09/2021'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

To 28ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ,

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/09/2021, στις 3.00 - 4.00 μμ,

Ομιλήτρια: Ευαγγελία Παπακωνσταντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  ΒιοΧημείας, Ιατρικής Σχολής ΠΚ

Θέμα: "p110δ PI3K as an emerging therapeutic target of solid tumors"

Το link για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι: https://zoom.us/j/95222166701

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/20-09/Papakonstanti_Announcement_Research_Seminar.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)