27ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ:' Neuropeptides/neurosteroids in pain'

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 15/09/2021
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

27ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ, την Τετάρτη 15/09/2021, στις 3.00 - 4.00 μμ,

Ομιλήτρια: Μαρία Βενυχάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας, Ιατρικής Σχολής ΠΚ

Θέμα: " Neuropeptides/neurosteroids in pain"

Το link για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι: https://zoom.us/j/95222166701

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/10-09/Venychaki_Announcement_Research_Seminar.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)