25ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ:

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 01/09/2021
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

25ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ, την Τετάρτη 01/09/2021, στις 3.0 - 4.0 μμ,

Ομιλητής: Γεώργιος Χαμηλός, Καθηγητής Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής ΠΚ, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΙΜΒΒ-ΙΤΕ

Θέμα: " Dissecting molecular mechanisms of host-fungal interactions in health and disease "

Το link για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι: https://zoom.us/j/95222166701

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2021/30-08/Announcement_Research_Seminar.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)