2ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
22/07/2021 - 23/07/2021
'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Τίτλος συνεδρίου: 2ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Θέμα συνεδρίου: Η ρητορική του επαίνου και του ψόγου στον πολιτικό λόγο της ελληνικής και της ρωμαϊκής αρχαιότητας

Ημερομηνία: 23-24 Ιουλίου 2021

Link παρακολούθησης: https://zoom.us/j/96546781481?pwd=alhLU1I1WGNFdTIvcUxENnFZWVJ0dz09

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)