24ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής ΠΚ-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ |' Precision Oncology: still an unmet need '

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
21/07/2021'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

24ο Ερευνητικό Σεμινάριο Ιατρικής Σχολής-ΙΤΕ-ΚΕΜΕ  

Θέμα: " Precision Oncology: still an unmet need "

Τετάρτη 21/7/2021, στις 3:.00 - 4:.00 μμ,

Ομιλητής: Δημήτριος Μαυρουδής, Καθηγητής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΠΚΤο link για τη σύνδεση στη διαδικτυακή πλατφόρμα είναι:

https://zoom.us/j/95222166701

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)