”Σειρά ομιλιών

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
12/05/2021'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Blockchain Technology and Smart Contracts

by Kostas (Konstantinos) Chalkias, Cryptographer & Blockchain Engineer, Facebook

  May 12th, 2021 17:00

https://zoom.us/j/95001863724?pwd=a3h1eitCMTJ5RGtEU3dTQ2haVlczQT09

 

Host: Evangelos Markatos, Computer Science Department, University of Crete

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)