Διαδικτυακές συναντήσεις διδασκόντων ΤΚΣ, Νίκος Λίτινας, «Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα»

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
23/04/2021'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Κλασικών Σπουδών

Διαδικτυακές συναντήσεις διδασκόντων
του Τομέα Κλασικών Σπουδών

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, 12:00-13:30

Νίκος Λίτινας

"'Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα'
(Γιώργος Μητσάκης, Γιώργος Ζαμπέτας)"

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη, χρειάζεται εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://zoom.us/meeting/register/tJYpduiqrjssGNSSw6U0fCgFJLyilG9-2Skh

Το πλήρες πρόγραμμα των διαλέξεων βρίσκεται στον σύνδεσμο:
http://www.philology.uoc.gr/uploads/TKS_Program_2020_B.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)