Διάλεξη: Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου,

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
23/04/2021'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διάλεξη

Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου
(Πανεπιστήμιο Πατρών)

'Φιλίες' και 'έχθρες' των βυζαντινών ιστορικών συγγραφέων:
η μαρτυρία των προοιμίων

Η διάλεξη προσφέρεται στο πλαίσιο του μαθήματος
“Aυτοπροσωπογραφίες στη βυζαντινή λογοτεχνία”

Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 10:15-11:30

Είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η
και προσφέρεται διαδικτυακά μέσω Zoom:

https://zoom.us/j/99648769632

Αφίσα

 

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)