Ι. Παπαχρήστου, «Η χρονικότητα του κόσμου: Ο Ιωάννης Φιλόπονος ενάντια στο έκτο επιχείρημα του Πρόκλου», 21-4-2021

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
21/04/2021'
'
Τοποθεσία Webinar, Ρέθυμνο

Ιωάννης Παπαχρήστου, «Η χρονικότητα του κόσμου: Ο Ιωάννης Φιλόπονος ενάντια στο έκτο επιχείρημα του Πρόκλου» Τετάρτη, 21 Απριλίου, 20.00.
Σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας: Διαδικτυακές Συναντήσεις Ε.Ε. 2021 Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης, ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», Τμ. ΦΚΣ, ΚΕΜΕ-ΠΚ

Για εγγραφή ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://www.fks.uoc.gr/ls/c-semaf2

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα των διαλέξεων στον σύνδεσμο:
http://news.uoc.gr/news/2021/05-04/Seira_Dialeksewn_Erg-Fil-Ereunas_PMS_fks_KEME.pdf

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)